Tag Archives: bulgaria

Трябва ли да виждаме какво дишаме?

Столичната община предлага за широко обществено обсъждане плана за действие на общината за намаляване замърсяването на въздуха. Може да дадете предложения към плана до 10 март на сайта или писмено в съответната община. Планът е за периода 2015-2020г. На сайта на общината има текст от 264 страници, който показва данни за състоянието на въздуха, анализ на причините за това състояние и предложенията за действия за предишния период 2010-2015г. Отчитат се промените и въздействията от предприетите мерки. Предлагат се мерки за следващия период – до 2020г.

Тук се вижда колко е “зелена” София. Част от мерките са в тази насока.

Прегледах документа. Интересни са промените, които са отчетени, след предприетите през предходния период действия.

В доклада се казва, че “трите основни фактора за замърсяване на въздуха са транспорт, битово горене и преносът на замърсяване от външни източници”. Това ясно се вижда от Таблица 8.2 (Емисии по сектори в t/y за 2014 и 2016г.) и Таблица 8.11 (Емисии по сектори в t/y за 2016 и 2020г.). Данните там показват, че най-голямото замърсяване е резултат от транспорт. Ето ги по години:

Замърсяване от депа, кариери
2014г.                                           0.22
2016г.                                           0.22
2020г. (прогнозни)               0.22

Транспорт
2014г.                                          2915
2016г.                                          2617
2020г. (прогнозни)              1570.35

Битово горене
2014г.                                          2149
2016г.                                          1963
2020г. (прогнозни)              1374.47

Промишлени
2014г.                                          71.89
2016г.                                          71.89
2020г. (прогнозни)              71.89

Строителство
2014г.                                          23.75
2016г.                                          23.75
2020г. (прогнозни)              23.75

Виждате, че най-голямото замърсяване е от транспорт. Освен това, транспортът замърсява 12 месеца в годината (с лек спад през юли и август), докато замърсяването от битово горене е само в най-студените месеци.

Има много предвидени мерки за транспорта, но те не са насочени към цялостна промяна на транспорта. Вие сте наясно, че аз мисля за промени по линия на повече електромобили. Това би довело до намаляване не само на замърсяването, но и на шума. Да, има предвидени мерки – 2 изградени зарядни станции до момента и предвидени още 80 до 2020г. Закупени са “2 броя електрически превозни средства за транспортни дейности в паркове и градини в централна градска част”. Предвидени са още трамваи и тролеи, електромобилите паркират безплатно на платените зони, но изброените мерки са твърде малко, за да се мисли за трайна промяна в тази насока.

Ако погледнем добрите примери като Осло, там има изградени 2000 зарядни точки  – това са общинските, които са с безплатно зареждане, безплатно паркиране на съответното място. Това е резултат от политика, започнала още през 2008г. Политика, която включва мерки, предприети от общината и от правителството. Резултатът е, че през 2015 и 2016г. (септември) 30% от новите коли в Осло са електромобили или хибриди, а Норвегия е първият масов пазар за електромобили. Искам при нас поне да се мисли в тази насока, а не просто да спазим европейските директиви.

Ето 3 от десет основни фактора, довели до бума на електромобили в Норвегия, изведени в този документ:

 • зарядните точки са направени преди производството на масови електромобили;
 • широка мрежа от обикновени зарядни точки, изградена 2009 – 2010 (по схема на правителството);
 • изградена мрежа от бързи зарядни през 2010 – 2012 (по схема на правителството).
Електромобили в Осло, паркирани на място за зареждане

Няколко бързи предложения в дългосрочен план 🙂

 • изграждане на широка мрежа от зарядни станции;
 • планиране на система за споделяне на автомобили (естествено, от електромобили);
 • всички общински коли да са електромобили;
 • безплатен градски транспорт – през цялата година, за всички, които биха го избрали като вариант (знаете примери);
 • целият градски транспорт да е електромобилен;
 • големи пешеходни зони (има идеи за градове без коли);
 • стимулиране на доставки от електрованове;
 • стимулиране на обновяване на парковете на компаниите за таксиметрови услуги с електромобили.

Пишете Ваши предложения.

Осло обновява автомобилния си парк с електромобили

Кратка бележка за споделянето на коли – може би още изглежда странно, може би не си представяте да ползвате такава услуга. Аналогията с колички за пазаруване в магазина е много ясна – не си носите количка от вкъщи, нали? Смята се, че една кола, използвана в система за споделяне заменя 5 до 10 частно притежавани коли. Представяте ли колко по-малко трафик е това? Аз не видях нищо предвидено в тази насока от Столична община, а по света казват, че това е една от насоките на бъдещо развитие на транспорта.

Гигафабрика 2

Пак Тесла – този път добри новини.

Нали знаете, че имат Гигафабрика?

tesla-gigafactory-solar-roof

Е, сега планират откриването на втора Гигафабрика. Тя ще бъде в Европа. Тесла са купили германската фирма Grohmann Engineering, в която работят около 700 инженери и техници. С тяхната техническа помощ Тесла искат да потърсят нов начин за производство – да създадат “машина, която да произвежда машини”. След това смятат да пренесат този опит в Гигафабрика 2, която да произвежда коли и батерии. Целта е достигнат производство от 500 000 електромобила годишно до 2018г.

До момента имат вече 370 000 поръчки за Модел 3 (цена около $ 35 000), като доставките за него започват догодина.

tesla-gigafactory-europe

Мъск е обявил, че планират построяването на още две или дори три такива Гигафабрики в Европа. По форумите спекулират къде ще бъдат – Германия, Холандия, Испания, дори споменават България. 🙂

А вие какво мислите?

Електромобилите в Европа и в България

Да видим как вървят продажбите на електромобили в Европа – за първите шест месеца на годината са продадени 91 300 електромобила (в това число изцяло електрически, хибридни и ванове). Спрямо същия период на 2015г. има увеличение на продажбите с 21% (EV Obsession, CleanTechnica, EV Volumes).

Продажби на електромобили в Европа по месеци:

ev-sales-europe

На първо място по продажби отново е Норвегия (с 24% пазарен дял на електромобили спрямо останалите автомобили), следвана от Швеция (с почти 3%), Исландия, Холандия и Швейцария. Има тенденция за популяризиране на електромобилите, въпреки спада в ключов пазар като Холандия – поради промяна на политиката спрямо електромобилите там има огромен спад на продажбите (-73%).

До момента по пътищата на Европа се движат 500 000 електромобила. Много страни са си поставили амбициозни цели за увеличаване на броя им до 2020г. От EV Volumes изчисляват, че ако всяка от страните постигне целите си, електромобилите в Европа ще станат 8 милиона. Това предполага ежегодно увеличение на продажбите със 100% спрямо предишната година. За 2016г. обаче прогнозата е за увеличение само с 30%. Ако страните не променят политиките си и пазарните условия, тези цели за увеличение на продажбите на електромобили не биха били постигнати.

А в България? – регистрираните превозни средства в България към началото на месец юли са 4 130 195. Броят на електромобилите е 217, хибридите с дизелов двигател са 58, а хибридите с бензинов двигател са 1862, тоест общо са 2 137 броя, което прави 0,05%. Има две неща, които ме обнадеждават, че промяна има и при нас. Първото са рекламите. Забелязахте ли? – вече рекламират хибриди и по нашите телевизии. 🙂 А второто “нещо” сте вие – генераторите на промени! До събота!