Електромобилите в Европа и в България

Да видим как вървят продажбите на електромобили в Европа – за първите шест месеца на годината са продадени 91 300 електромобила (в това число изцяло електрически, хибридни и ванове). Спрямо същия период на 2015г. има увеличение на продажбите с 21% (EV Obsession, CleanTechnica, EV Volumes).

Продажби на електромобили в Европа по месеци:

ev-sales-europe

На първо място по продажби отново е Норвегия (с 24% пазарен дял на електромобили спрямо останалите автомобили), следвана от Швеция (с почти 3%), Исландия, Холандия и Швейцария. Има тенденция за популяризиране на електромобилите, въпреки спада в ключов пазар като Холандия – поради промяна на политиката спрямо електромобилите там има огромен спад на продажбите (-73%).

До момента по пътищата на Европа се движат 500 000 електромобила. Много страни са си поставили амбициозни цели за увеличаване на броя им до 2020г. От EV Volumes изчисляват, че ако всяка от страните постигне целите си, електромобилите в Европа ще станат 8 милиона. Това предполага ежегодно увеличение на продажбите със 100% спрямо предишната година. За 2016г. обаче прогнозата е за увеличение само с 30%. Ако страните не променят политиките си и пазарните условия, тези цели за увеличение на продажбите на електромобили не биха били постигнати.

А в България? – регистрираните превозни средства в България към началото на месец юли са 4 130 195. Броят на електромобилите е 217, хибридите с дизелов двигател са 58, а хибридите с бензинов двигател са 1862, тоест общо са 2 137 броя, което прави 0,05%. Има две неща, които ме обнадеждават, че промяна има и при нас. Първото са рекламите. Забелязахте ли? – вече рекламират хибриди и по нашите телевизии. 🙂 А второто “нещо” сте вие – генераторите на промени! До събота!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *