Tag Archives: доклад

Трябва ли да виждаме какво дишаме?

Столичната община предлага за широко обществено обсъждане плана за действие на общината за намаляване замърсяването на въздуха. Може да дадете предложения към плана до 10 март на сайта или писмено в съответната община. Планът е за периода 2015-2020г. На сайта на общината има текст от 264 страници, който показва данни за състоянието на въздуха, анализ на причините за това състояние и предложенията за действия за предишния период 2010-2015г. Отчитат се промените и въздействията от предприетите мерки. Предлагат се мерки за следващия период – до 2020г.

Тук се вижда колко е “зелена” София. Част от мерките са в тази насока.

Прегледах документа. Интересни са промените, които са отчетени, след предприетите през предходния период действия.

В доклада се казва, че “трите основни фактора за замърсяване на въздуха са транспорт, битово горене и преносът на замърсяване от външни източници”. Това ясно се вижда от Таблица 8.2 (Емисии по сектори в t/y за 2014 и 2016г.) и Таблица 8.11 (Емисии по сектори в t/y за 2016 и 2020г.). Данните там показват, че най-голямото замърсяване е резултат от транспорт. Ето ги по години:

Замърсяване от депа, кариери
2014г.                                           0.22
2016г.                                           0.22
2020г. (прогнозни)               0.22

Транспорт
2014г.                                          2915
2016г.                                          2617
2020г. (прогнозни)              1570.35

Битово горене
2014г.                                          2149
2016г.                                          1963
2020г. (прогнозни)              1374.47

Промишлени
2014г.                                          71.89
2016г.                                          71.89
2020г. (прогнозни)              71.89

Строителство
2014г.                                          23.75
2016г.                                          23.75
2020г. (прогнозни)              23.75

Виждате, че най-голямото замърсяване е от транспорт. Освен това, транспортът замърсява 12 месеца в годината (с лек спад през юли и август), докато замърсяването от битово горене е само в най-студените месеци.

Има много предвидени мерки за транспорта, но те не са насочени към цялостна промяна на транспорта. Вие сте наясно, че аз мисля за промени по линия на повече електромобили. Това би довело до намаляване не само на замърсяването, но и на шума. Да, има предвидени мерки – 2 изградени зарядни станции до момента и предвидени още 80 до 2020г. Закупени са “2 броя електрически превозни средства за транспортни дейности в паркове и градини в централна градска част”. Предвидени са още трамваи и тролеи, електромобилите паркират безплатно на платените зони, но изброените мерки са твърде малко, за да се мисли за трайна промяна в тази насока.

Ако погледнем добрите примери като Осло, там има изградени 2000 зарядни точки  – това са общинските, които са с безплатно зареждане, безплатно паркиране на съответното място. Това е резултат от политика, започнала още през 2008г. Политика, която включва мерки, предприети от общината и от правителството. Резултатът е, че през 2015 и 2016г. (септември) 30% от новите коли в Осло са електромобили или хибриди, а Норвегия е първият масов пазар за електромобили. Искам при нас поне да се мисли в тази насока, а не просто да спазим европейските директиви.

Ето 3 от десет основни фактора, довели до бума на електромобили в Норвегия, изведени в този документ:

 • зарядните точки са направени преди производството на масови електромобили;
 • широка мрежа от обикновени зарядни точки, изградена 2009 – 2010 (по схема на правителството);
 • изградена мрежа от бързи зарядни през 2010 – 2012 (по схема на правителството).
Електромобили в Осло, паркирани на място за зареждане

Няколко бързи предложения в дългосрочен план 🙂

 • изграждане на широка мрежа от зарядни станции;
 • планиране на система за споделяне на автомобили (естествено, от електромобили);
 • всички общински коли да са електромобили;
 • безплатен градски транспорт – през цялата година, за всички, които биха го избрали като вариант (знаете примери);
 • целият градски транспорт да е електромобилен;
 • големи пешеходни зони (има идеи за градове без коли);
 • стимулиране на доставки от електрованове;
 • стимулиране на обновяване на парковете на компаниите за таксиметрови услуги с електромобили.

Пишете Ваши предложения.

Осло обновява автомобилния си парк с електромобили

Кратка бележка за споделянето на коли – може би още изглежда странно, може би не си представяте да ползвате такава услуга. Аналогията с колички за пазаруване в магазина е много ясна – не си носите количка от вкъщи, нали? Смята се, че една кола, използвана в система за споделяне заменя 5 до 10 частно притежавани коли. Представяте ли колко по-малко трафик е това? Аз не видях нищо предвидено в тази насока от Столична община, а по света казват, че това е една от насоките на бъдещо развитие на транспорта.

Десетилетието на електромобила идва

Според Bloomberg двайсетте години на века ще са десетилетието на електромобила.

Миналата година цената на батериите е паднала с 35% и според анализ на пазара на електромобили това ще направи електромобилите толкова достъпни,колкото са бензиновите коли, дори и без субсидии. Прогнозата в доклад на Блумбърг от февруари 2016г. е, че до 2040г. електромобилите с голям пробег ще струват по-малко от $22 000, а 35 % от новите коли по света ще са електромобили.

bloomberg ev chart

За миналата година продажбите на електромобили са само 0,1% от продажбите на коли по света. Все още цената е висока, особено ако не се предлагат стимули от правителството. OPEC смята, че през 2040г. продажбите ще станат 1%. Но – през следващите няколко години 3 компании (Тесла, Нисан, Шеви) планират да предложат масов електромобил с голям пробег за около $30 000. Други компании също инвестират милиарди в нови електрически модели.

Започналата промяна се вижда по увеличаващите се продажби на електромобили – миналата година продажбите са се увеличили с 60% спрямо предишната. Според прогнози на Тесла такова ще е увеличението на продажбите всяка година до 2020г. В доклада си Блумбърг разглеждат каква е цялостната цена на това да имащ електромобил. Както можем да си представим, най-скъпи са батериите – около една трета от цената на електромобила.

Блумбърг извеждат 4 фактора, които биха довели до повече-продажби на електромобили по света:

1. Правителствени стимули за намаляване на цената.
2. Ниска доходност за производителите.
3. Готовност на купувачите да платят повече, за да карат електрическа кола.
4. Падане на цената на батериите.

На много места по света има промяна по първите 3 точки. Данните за четвъртата са, че цената на батериите пада и ще продължи в тази насока. А колкото повече пада цената на батериите, толкова повече се увеличава търсенето на електромобили.

Salim Morsy (основен автор на доклада) смята, че важното в случая не е крайният брой електромобили (те може да са между 25 и 50% до 2040г.), а тенденцията за масово купуване на електромобили.

Това, разбира се, ще се отрази на пазара на горивата. Ще се отрази и на потреблението на електричество. Според анализаторите, писали доклада, производството на електричество става все по-чисто – за 2013г. електричеството, произведено от вятър и слънце е повече отколкото това от въглища, природен газ и нефт взети заедно .

Има още по-смели прогнози – Independent цитира сър Ричард Брансън от DS Virgin, който на Лондонския кръг от Формула Е казва, че до 15г. всички коли по улиците ще са електрически. Стига повече правителства да предложат стимули в тази насока. Според сър Брансън Формула Е подпомага развитието на технологиите така, че колите по улиците да могат да изминават “стотици мили без необходимост да зареждат батериите си”.

А това е компютърната творба на един 9-годишен художник по темата.

9year painter electric