И отново Холандия

От форума се появи въпрос: “Защо в Холандия има такъв спад на продажбите на електромобили спрямо предишната година?”

Този спад се вижда много ясно тук – януари 2016г. спрямо декември 2015г.:

ev-sales-netherlands

Както знаете, правителството на Холандия беше предвидило много и различни облекчения и стимули при покупка на електромобили. Целта е по пътищата на страната да има 1 милион електромобили през 2025г.

От 1 януари 2014 част от тези стимули отпадат – вече и при покупка на електромобил има такса за регистрация, макар и много по-малка от тази за кола с двигател с вътрешно горене (4%/ 7% спрямо 25%). Ако хибридът не е толкова “зелен”, таксата е още по-висока – 15%. За сметка на облекченията, парламентът обмисля да въведе официална забрана за продажба на нови коли с двигател с вътрешно горене от 2025г. 🙂 Така бюджетът няма да се лиши от таксите – изчисленията показват, че в бюджета не са влезли около 500 милиона евро през 2013г.

Многобройните стимули от предишните години са довели до многократно увеличение на електрическите превозни средства в страната. Страната е с най-голям парк от електрически коли на глава от населението в света след Норвегия. Броят на всички електрически превозни средства се е увеличил от 68 през 2009г. на 130 590 в края на юни 2016г. (от които 94 450 електромобили). Пазарният дял на електромобили е 9,6% за 2015, което е пъти повече от този на САЩ(0,66%) например.

В същото време мрежата от зарядни станции в Холандия е с най-голям брой станции на глава от населението в света. Данните от януари 2016г. са за 7 487 обществени зарядни точки, достъпни 24 часа; 10 871 обществени, с ограничен достъп; 475 бързи зарядни и забележете над 55 000 частни зарядни точки.

Въпреки това планът за забрана на други освен електромобили се смята за твърде краен и не изглежда много вероятно да бъде приет. Политиците в Холандия са на противоречиви мнения, а времето за цялостна промяна на автомобилната индустрия е твърде малко – по-малко от 10г.

И след всичко това, не разбирам защо са им намалели продажбите? Таксите са увеличени от миналата година, друга промяна не видях – някой да има някаква идея?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *