Tag Archives: tax

Правителствени стимули при покупка на електромобил в Холандия

Както знаете от предходната статия, през 2009г. Холандското правителство съставя план за действие, който има за цел до 2025г. по пътищата на страната да има 1 милион електроколи.

Fisker_Karma_and_Opel_Ampera_charging
Fisker Karma и Opel Ampera, които се зареждат в Утрехт

В началото правителството дава повече облекчения – изцяло отпада таксата за регистрация, както и пътните такси. Изключението от таксата за регистрация отпада на 1 януари 2014г. – от тогава електрическите дължат такса от 4%, а хибридите – 7% (обичайната такса е 25%). Изчисленията показват, че това спестява около 5 324 евро за частни собственици на коли за 4 г. и около 19 000 евро за корпоративни за 5 г. За хибриди Холандия предлага облекчения, които са по-високи от тези, при който и да е друг пазар (изчисленията са, че достигат около 38 000 евро за корпоративни коли и около 21 000 евро за частни коли). Хибридните ползват същите данъчни облекчения като изцяло електрическите коли, ако отговарят на определени условия за ниски стойности на вредните емисии. Холандия има най-големия пазар за хибриди и най-големи стойности на растеж на пазара на хибриди.

Освен това има правителствена субсидия на стойност 3 000 евро при покупка на изцяло електрически таксита или ванове за доставка. Субсидията е дори по-голяма – 5 000 евро за градовете Амстердам, Ротердам, Хага, Утрехт и цялата област около столицата.

С цел подобряване качеството на въздуха в Ротердам, имало намаление от 2 500 евро при смяна на стари фирмени коли с изцяло електрически. Субсидията била валидна до края на декември 2013г., и то за първите 5 000 кандидата.

Black_VW_Golf_GTE_charging
Volkswagen Golf GTE, който се зарежда в Амстердам

В началото продажбите били по-ниски от очакваното. Броят на регистрираните електроколи се увеличава от 68 през 2009г. на 395 през 2010г., достига 1 182 през 2011г.. През 2012г. колите вече са 6 258, от които 4 348 хибрида. През 2013г. регистрираните коли са 28 673 броя (24 512 хибрида).

През 2013г. Холандия достига навлизане на пазара от около 1,71 зареждаеми електроколи на 1000 души, втора след Норвегия (4 на 1000 души) и почти три пъти повече от световните най-големи пазари за електроколи – САЩ и Япония. Били продадени повече от 22 000 коли. Било изчислено, че спестените такси са на стойност 500 милиона евро, които не са влезли в бюджета на страната.

През 2013г. регистрираните зареждаеми електроколи увеличават броя си с 338% спрямо 2012г. Което прави Холандия страната с най-високото съотношение на растеж в света за 2013г. Пазарният дял на продажби на нови коли достига 5,34 през 2013г. (повишение с почти 10 пъти спрямо предходната 2012г.), на второ място след Норвегия (5,6%). След този пик през 2013г. се наблюдава спад до 3.87% през 2014г.

http://www.eltis.org/discover/news/amsterdam-triple-ev-charging-points-2018-netherlands#sthash.EirmYKZ2.dpuf

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country

http://www.eltis.org/discover/news/amsterdam-triple-ev-charging-points-2018-netherlands

http://evobsession.com/dutch-ev-incentives-diving-in/