Tag Archives: statistics

1 милион електромобила

Още миналата година Zach обяви, че електромобилите по света ще достигнат първия си милион (!) през септември. Броят им се увеличава съвсем видимо:

ev-sales-stats-2015

Или през 2013г. продадените по света електромобили са 206 000, през 2014г. са 307 000, а през 2015г. – 430 000 броя. Според http://insideevs.com/monthly-plug-in-sales-scorecard/ през 2015г. продадените електромобили по света са дори повече – 447 617 броя. Анализаторите Frost & Sullivan очакваха още по-голям брой – предвижданията им за края на 2015г. бяха броят на продадените електромобили да достигне 480 000. Лидерите по брой продадени коли са САЩ, Япония и Китай.

Да погледнем Европа. Повече от 75 000 електромобили са регистрирани на Европейския пазар през 2015г. Това показва увеличение с 48.5% спрямо 2014г. според Avere France. Пазарите с най-много продажби в Европа за годината са Норвегия, Франция, Великобритания и Германия – около 75% от всички регистрирани продажби в Европа са в тези страни.

http://evobsession.com/over-75000-evs-registered-in-europe-in-2015/

На фигурата долу се вижда водещото място на Норвегия с регистрирани 22 388 електромобила.

Europe EV Sales

А кои са най-продаваните марки коли? Водещи са:

Nissan Leaf
Nissan Leaf
Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV
Tesla Model S
Tesla Model S
Chevrolet Volt
Chevrolet Volt
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV

Правителствени стимули при покупка на електромобил в Холандия

Както знаете от предходната статия, през 2009г. Холандското правителство съставя план за действие, който има за цел до 2025г. по пътищата на страната да има 1 милион електроколи.

Fisker_Karma_and_Opel_Ampera_charging
Fisker Karma и Opel Ampera, които се зареждат в Утрехт

В началото правителството дава повече облекчения – изцяло отпада таксата за регистрация, както и пътните такси. Изключението от таксата за регистрация отпада на 1 януари 2014г. – от тогава електрическите дължат такса от 4%, а хибридите – 7% (обичайната такса е 25%). Изчисленията показват, че това спестява около 5 324 евро за частни собственици на коли за 4 г. и около 19 000 евро за корпоративни за 5 г. За хибриди Холандия предлага облекчения, които са по-високи от тези, при който и да е друг пазар (изчисленията са, че достигат около 38 000 евро за корпоративни коли и около 21 000 евро за частни коли). Хибридните ползват същите данъчни облекчения като изцяло електрическите коли, ако отговарят на определени условия за ниски стойности на вредните емисии. Холандия има най-големия пазар за хибриди и най-големи стойности на растеж на пазара на хибриди.

Освен това има правителствена субсидия на стойност 3 000 евро при покупка на изцяло електрически таксита или ванове за доставка. Субсидията е дори по-голяма – 5 000 евро за градовете Амстердам, Ротердам, Хага, Утрехт и цялата област около столицата.

С цел подобряване качеството на въздуха в Ротердам, имало намаление от 2 500 евро при смяна на стари фирмени коли с изцяло електрически. Субсидията била валидна до края на декември 2013г., и то за първите 5 000 кандидата.

Black_VW_Golf_GTE_charging
Volkswagen Golf GTE, който се зарежда в Амстердам

В началото продажбите били по-ниски от очакваното. Броят на регистрираните електроколи се увеличава от 68 през 2009г. на 395 през 2010г., достига 1 182 през 2011г.. През 2012г. колите вече са 6 258, от които 4 348 хибрида. През 2013г. регистрираните коли са 28 673 броя (24 512 хибрида).

През 2013г. Холандия достига навлизане на пазара от около 1,71 зареждаеми електроколи на 1000 души, втора след Норвегия (4 на 1000 души) и почти три пъти повече от световните най-големи пазари за електроколи – САЩ и Япония. Били продадени повече от 22 000 коли. Било изчислено, че спестените такси са на стойност 500 милиона евро, които не са влезли в бюджета на страната.

През 2013г. регистрираните зареждаеми електроколи увеличават броя си с 338% спрямо 2012г. Което прави Холандия страната с най-високото съотношение на растеж в света за 2013г. Пазарният дял на продажби на нови коли достига 5,34 през 2013г. (повишение с почти 10 пъти спрямо предходната 2012г.), на второ място след Норвегия (5,6%). След този пик през 2013г. се наблюдава спад до 3.87% през 2014г.

http://www.eltis.org/discover/news/amsterdam-triple-ev-charging-points-2018-netherlands#sthash.EirmYKZ2.dpuf

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country

http://www.eltis.org/discover/news/amsterdam-triple-ev-charging-points-2018-netherlands

http://evobsession.com/dutch-ev-incentives-diving-in/

Холандия и електромобилите

Volkswagen Golf GTE, който се зарежда в Холандия
Volkswagen Golf GTE, който се зарежда в Холандия

Продължавам с разглеждането на условията за купуване и ползване на електромобили по света. През 2009г. Холандското правителство съставя план за действие, който има за цел до 2015г. по пътищата на страната да има между 15 000 и 20 000 електроколи, 200 000 през 2020 и 1 милион през 2025. Първата цел е достигната 2 години по-рано – през 2013г. има 30 086 зареждаеми електрически превозни средства, регистрирани до края на декември, благодарение на пика на продажби през 2013г.

Регистрирани зареждаеми превозни средства в Холандия по години (2010г.-2014г.)
Регистрирани зареждаеми превозни средства в Холандия по години (2010г.-2014г.)

Както се вижда, най-продавани са хибридите. Холандия е страната с най-много хибриди на глава от населението. Това се обяснява със сравнително еднаквите правителствени стимули за изцяло електрически и за хибридни коли. Но като общо количество електромобили Холандия остава на второ място след Норвегия. През 2013г. Холандия достига навлизане на пазара от около 1.71 коли на 1 000 души, над 3 пъти повече от световните най-големи пазари на електроколи САЩ и Япония. Холандският дял на зареждаеми електроколи се е увеличил почти 10 пъти от 2012г. Холандия е втората страна в света след Норвегия, където зареждаеми електроколи са били най-продаваните нови коли за месеца. Mitsubishi Outlander P-HEV е бил най-продавана нова кола два пъти през 2013г. (през ноември и през декември).

До декември 2014г. в Холандия са регистрирани общо 45 020 зареждаеми електроколи (36 937 хибриди, 6 825 изцяло електрически и 1 258 вана). Ако се добавят всички останали електрически превозни средства (автобуси, мотоциклети, електрически колела и др.), броят им достига 73 574.

Какво е обяснението за това?

Холандия се простира на около 160 км от запад на изток, което намалява тревожността при пътуване с електрическа кола. Цените на петрола са повишени по същото време, когато са въведени облекченията за собствениците на електроколи. Което прави цената на ползването на електрическа кола около 5 пъти по-ниска от тази на обикновената кола. Има и програми за използване на бензинови коли за по-големи разстояния. Имат традиции в активизма по отношение на околната среда. Имат правителствените облекчения при покупка (ще ви ги представя в следваща статия).

Освен това Холандия е страната с най-голям брой зарядни станции на глава от населението – от декември 2013г. има 3 521 бавнозареждащи обществени, достъпни 24 часа, 2 249 бавнозареждащи с ограничен достъп и 106 бързо зареждащи.

Холандското правителство има план за над 200 станции през цялата страна до края на 2015г. Ще бъдат изпълнени от Швейцарската компания ABB и холандската Fastned, като целта е да бъде осигурена най-малко по една зарядна станция на всеки 50км за 16те милиона жители. В края на юли 2015г. Европейската комисия одобри планове на Холандия да осигури почти 33 милиона евро финансиране за инсталирането на още зареждащи станции. Финансирането идва от европейската програма “Green Deal” („Зелена сделка“), насочена към подпомагане развитието на „зелени“ програми и проекти. Финансирането на Холандия по този проект ще продължи 3 години до 1-ви юли 2018г.

http://europe.autonews.com/article/20150510/ANE/150509993/dutch-plug-in-hybrid-boom-set-to-end

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country

http://www.eltis.org/discover/news/amsterdam-triple-ev-charging-points-2018-netherlands

http://blueandgreentomorrow.com/2015/07/28/europe-approves-e33-million-funding-for-ev-network-in-netherlands/

http://evobsession.com/dutch-ev-charging-gets-a-boost-from-european-commission/

Проблеми след бума на електромобили в Норвегия

И пак Норвегия!

Какви проблеми се появяват след бума на електромобили в Норвегия?

Може да се каже, че в Норвегия успешно е проведен експеримент с рязко увеличаване на електромобилите по пътищата и може да наблюдаваме как ще се отрази това на живота на хората. Този път ще ви разкажа за проблемите на норвежците след появата на толкова много електромобили и при това всички с толкова много привилегии…

Да започнем с разходите – норвежецът, който купува електромобил, спестява много данъци и такси (за повече подробности – виж предишната статия), но Министерство на финансите се лишава от твърде много приходи. Министерството направило преглед на всички данъци за МПС. Данъчните облекчения за електромобили са стрували на правителството около 480 милиона долара само за 2014г., а ако се вземат предвид всички насърчения, сумата достига около 640 милиона долара.

Според резултатите от едно изследване на Bjart Holtsmark, анализатор от Норвежкото статистическо бюро (Statistics Norway), публикувано от Ройтерс през март 2013г., данъчните облекчения при покупката на електрическа кола са на стойност почти 11 000 долара, в сравнение с обикновена кола, което се равнява на 1 400 долара годишно (при продължителност на живота на колата от 8 години). Освен това, взимайки предвид пътните такси в Осло, безплатното паркиране и други облекчения за електромобили, анализаторът изчислил, че годишно притежателят на електромобил спестява около 8 200 долара на кола. Изводите му са, че по ирония окуражаването за използване на електромобил като втора кола, вместо градски транспорт, може да доведе до влошаване на околната среда и да предизвика повече задръствания.

Все пак тези изчисления и изводи били оспорени от норвежкия проект Grønn bil (Зелена кола). Според тази група анализът на Holtsmark започва от нереални предпоставки. Групата предлага други първоначални предположения и стига до извода, че годишно собственикът на електромобил би спестил около 3 336 долара на кола в Осло, което е около 40 % от изчисленото от Holtsmark.

Друг проблем, който трябва да бъде разрешен, е задръстването в бус лентата.

През декември 2013г. вестникът Budstikka провел неформален тест, за да измери разликата при пътуване от предградията на Осло с електрическа кола и с бензинова. Електрическата изминала разстоянието за 19 минути в сутрешен трафик, използвайки бус лентата, докато на обикновената кола (ползваща обичайните ленти) й отнело 51 минути. Около обяд на електрическата кола й трябвали само 13 минути за същото пътуване.

Nissan_Leaf_in_bus_lanes_Norway
Снимка на Nissan Leaf, най-продаваната електрическа кола в страната от 2012г., движеща се в бус лента, съгласно приетите привилегии

От вестника също така преброили колите, използващи бус лентата в най-натовареното време. Установили, че общо 829 превозни средства използват лентата от 7:30 до 8:30, от които 618 били електромобили (74.5%). Автобусите били само 7.5%. Останалите били таксита, микробуси и др. Според официални данни за нормалното използване на бус лентата пътният поток не бива да надвишава 1000 превозни средства за час. Въпреки че този лимит почти е достигнат по време на експеримента, проведен през декември 2013г., не било предвидено кога ще се стигне до критична ситуация.

Оплакванията от шофьорите на автобуси започнали през 2014г. – тъй като електромобилите се увеличавали непрекъснато, автобусите започвали да закъсняват. По данни на Норвежката администрация за обществените пътища (Norwegian Public Roads Administration) електромобилите представлявали 85% от трафика в бус лентата в час пик през август 2014г. Правителството се опитва да намери решение на задръстването на бус лентата, но без резултат. Властите искат да запазят приетите облекчения за електромобили без промяна до 2017г. Според местните власти на Осло, негативните ефекти са само в определени места и определени часове, което не е основание за отмяна. За сега институциите мониторират ситуацията.

Още един проблем – финансови загуби за фериботните компании.

Tau_ferger
За електромобилите не се плащат такси за ферибот

Като част от поощренията, електромобилите не плащат такса за ферибот. Шофьорът и останалите пътници плащат обичайните такси. Но увеличеният брой електромобили довел до твърде големи загуби за някои от фериботните оператори. Един оператор докладва за 9 226 електромобила, освободени от такси от началото на 2014г. до юли, което представлявало увеличение с 215% спрямо същия период за миналата година, без да могат да се предвидят броя коли за в бъдеще и съответно загубите на операторите.

Една от компаниите иска преразглеждане на тези изключения за електромобилите или някакъв вид компенсация от правителството. Засега властите в съответната област (на второ място по брой електромобили след Осло) още проучват искането, но са оповестили, че компанията трябва да спазва законите, приети за електромобилите.

И накрая – безплатното паркиране.

Buddys_and_revas_in_Norway
Електромобилите са освободени от такси за паркиране

Политиците в Trondheim се оплакват от приетата мярка за освобождаване от такса за паркиране на електромобилите. Според тях така не остават места за паркиране на обикновените коли. Освен това, въпреки че времето за безплатно паркиране е ограничено до 5 часа на ден, собствениците на електромобили ги местят, като по този начин прекарват целия работен ден с безплатно паркирана кола. Така общината търпи финансови загуби. Градски съветник иска тази мярка да бъде отменена.

Но както казват от Grønn bil (Зелена кола), ако някой си е купил електромобил само заради привилегиите в момента, то той рано или късно ще бъде разочарован.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_electric_vehicles_in_Norway

http://www.tnp.no/norway/economy/4263-can-norway-electric-car-success-be-a-model-for-worldij

http://europe.autonews.com/article/20150512/ANE/150519968/norway-reaffirms-electric-car-subsidies-after-boom

Норвегия – страната с най-много електромобили на глава от населението в света (Част II)

Tesla_Model_S_Nissan_LEAF_Peugeot_iOn_Buddy_Th!nk_in_Oslo_2013Tesla Model S, Nissan Leaf, Peugeot iOn, Buddy и Th!nk City паркирани на място, запазено за зареждане на електромобили в Осло, Норвегия.

 

Защо норвежците купуват толкова много електрически коли?

 

Можем да кажем, че Парламентът е изцяло отговорен за това. Приети са толкова много и различни привилегии за електромобилите, че човек най-малкото сериозно да обмисли идеята. А и постепенно електроколите стават все повече по улиците – хората свикват с тях!

Ако се опитаме да обобщим, има три основни причини:

 

1. Икономически причини – при покупката на електромобил норвежците спестяват много данъци.

 

Изцяло електрическите коли са освободени от таксите за покупка, които са изключително високи за другите коли, а също от 25% ДДС при продажбата. Тези намаления заедно правят цената при покупка на електрическа кола сравнима с тази на обикновена кола. Например до началото на 2013 цената на най-продавания електромобил Nissan Leaf е 240 690 крони (около 42 500 долара), докато цената на Volkswagen Golf е 238 000 крони (около 42 000 долара).

През 2013г. били гласувани данъчни облекчения (без 25 % ДДС) и за лизинговите електроколи и въпреки оспорването, големите загуби за бюджета и забавянето преди да започне прилагането на тази мярка, тя също била приета. Предвидено е това облекчение също да е в сила до края на 2017г.

Освен при покупката, спестяването на данъци продължава и при ползването на автомобила. Електроколите са освободени от годишен пътен данък, всички такси за паркиране и пътни такси, фериботни такси. От всичко това според различни изчисления норвежците спестват между 8 200 и 3 336 долара годишно. (По-подробно описание – в следващата статия.)

И накрая – безплатно зареждане на 5 611 зарядни станции.

 

2. Причини, свързани с удобство.

 

Изброените отстъпки при паркиране правят придвижването с електромобил не само евтино, но и по-удобно. Освен това електромобилите могат да използват бус лентата за движение, което намалява чувствително времето за придвижване. При един експеримент с две коли, използващи бус лента и обикновена лента за движение, електрическата изминала разстоянието за 19 минути, докато на другата кола й трябвали 51 минути. Разликата се дължи на различните ленти за движение, не на други специфики на колите. 🙂

 

3. Причини, свързани с околната среда.

 

Според професор Marianne Ryghaug от Норвежкия университет за наука и технология все повече хора избират електромобил не само защото е удобен, ефективен и икономически изгоден, но и заради удовлетворението да карат кола, която замърсява по-малко. В Норвегия почти 100% от електричеството идва от възобновяеми източници. Освен това вече имат изградена инфраструктура от зарядни станции – от август 2014г. в страната има 5 611 зареждащи станции. Най-много има около и в Осло – 1 399 станции. Норвежката инфраструктура включва 92 бързи зарядни (CHAdeMO) и 84 зарядни на Тесла (Tesla supercharger). И отново има предвидени правителствени субсидии за изграждане на зарядни станции в домовете.

220px-Tesla

Няколко електрически коли (Th!nk City, REVAi, Tesla Roadster) на безплатен паркинг със зареждаща станция в Осло.

 

 

Както знаете, целта за 50 000 електромобила по норвежките пътища е достигната на 20 април 2015, повече от две години по-рано от очакваното. През месец май правителството решава, че насърченията ще продължат до 2017г. Тогава са следващите парламентарни избори.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_electric_vehicles_in_Norway

http://www.tnp.no/norway/economy/4263-can-norway-electric-car-success-be-a-model-for-worldij

http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/29/norway-electric-cars-sale

http://www.bcsea.org/policy/norway-vs-british-columbia-great-electric-vehicle-race

Норвегия – страната с най-много електромобили на глава от населението в света (Част I)

Feiring_av_EL60000_i_Norge_50K
Колата, регистрирана като 50 000-на, тържествено получила номер “EL 60000” (специалните серии за електрически коли, започвали от ЕL 10000).

И така, както вече писах, от април 2015 по пътищата на Норвегия се движат 50 000 електромобила. Целта, поставена от парламента за 50 000 електрически коли по норвежките пътища до 2018г., постигната на 20 април 2015г.

Норвегия е първата страна, в която над една от всеки 100 пътнически коли е зареждаема електрическа кола, а Осло е смятан за електромобилната столица на света. Като резултат от успешно приложените политики за промотиране на електромобили, броят им се увеличил по-бързо от предвиденото, пораждайки някои критики и оплаквания.

Registrations_EVs_Norway_2004_2013
Регистрирани всички видове електрически превозни средства в Норвегия по години от 2004г. до 2014г.

Сега още данни. Норвегия е достигнала през 2013 навлизане на пазара от 4 зареждаеми електрически коли на 1000 души. Това е 9 пъти повече в сравнение със САЩ, където е най-големият пазар за зареждаеми коли в света. Пазарният дял на зареждаеми коли спрямо всички продадени нови коли в Норвегия е най-високият в света – вдига се от 1.6% през 2011г., до 3.1% през 2012г. И достига 5.6% от продажбата на нови коли през 2013г. Само Холандия е постигнала подобен пазарен дял за сегмента на зареждаемите електрически коли с 5.34% през 2013г. Увеличението продължава и през 2014г., достигайки 12.5%. През първите месеци на 2015 изцяло електрическия пазарен дял стигна 20.4%, а хибридният сегмент достигна 2.5%, тоест пазарният дял за комбинираните електрически превозни средства е почти 23% от всички пътнически коли, продадени през този период.

Също така Норвегия е първата страна в света, която има електрическа кола, оглавяваща месечната класация за продажба на нови коли. Tesla Model S е била най-продаваната нова кола три пъти – през септември и декември 2013г. и отново през март 2014г. Nissan Leaf оглави същата класация два пъти – октомври 2013г. и януари 2014г. И двете коли са сред 20-те най-продавани нови коли за 2013г. в Норвегия, като Нисан е трети с 4 604 броя и 3.2% пазарен дял, а Тесла е 20-ти с 1.4% пазарен дял през 2013г. През март 2014г. Тесла счупи всички досегашни рекорди за 28 години назад за месечни продажби на един модел (независимо от начина на задвижване) като продаде 1 493 броя, надминавайки Форд Сиера, който продава 1 454 броя през май 1986г.

И – почти 100% от произведеното електричество в Норвегия идва от водна енергия (за 2012г. 96,7% от произведената електроенергия).

http://www.nve.no/Global/Energi/Analyser/Energi%20i%20Norge%20folder/FOLDE2013.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Plug-in_electric_vehicles_in_Norway

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country

Стана дълго, така че какви са конкретните политики, приложени там и до какви неочаквани проблеми се е стигнало – следващия път! 🙂