Холандия и електромобилите

Volkswagen Golf GTE, който се зарежда в Холандия
Volkswagen Golf GTE, който се зарежда в Холандия

Продължавам с разглеждането на условията за купуване и ползване на електромобили по света. През 2009г. Холандското правителство съставя план за действие, който има за цел до 2015г. по пътищата на страната да има между 15 000 и 20 000 електроколи, 200 000 през 2020 и 1 милион през 2025. Първата цел е достигната 2 години по-рано – през 2013г. има 30 086 зареждаеми електрически превозни средства, регистрирани до края на декември, благодарение на пика на продажби през 2013г.

Регистрирани зареждаеми превозни средства в Холандия по години (2010г.-2014г.)
Регистрирани зареждаеми превозни средства в Холандия по години (2010г.-2014г.)

Както се вижда, най-продавани са хибридите. Холандия е страната с най-много хибриди на глава от населението. Това се обяснява със сравнително еднаквите правителствени стимули за изцяло електрически и за хибридни коли. Но като общо количество електромобили Холандия остава на второ място след Норвегия. През 2013г. Холандия достига навлизане на пазара от около 1.71 коли на 1 000 души, над 3 пъти повече от световните най-големи пазари на електроколи САЩ и Япония. Холандският дял на зареждаеми електроколи се е увеличил почти 10 пъти от 2012г. Холандия е втората страна в света след Норвегия, където зареждаеми електроколи са били най-продаваните нови коли за месеца. Mitsubishi Outlander P-HEV е бил най-продавана нова кола два пъти през 2013г. (през ноември и през декември).

До декември 2014г. в Холандия са регистрирани общо 45 020 зареждаеми електроколи (36 937 хибриди, 6 825 изцяло електрически и 1 258 вана). Ако се добавят всички останали електрически превозни средства (автобуси, мотоциклети, електрически колела и др.), броят им достига 73 574.

Какво е обяснението за това?

Холандия се простира на около 160 км от запад на изток, което намалява тревожността при пътуване с електрическа кола. Цените на петрола са повишени по същото време, когато са въведени облекченията за собствениците на електроколи. Което прави цената на ползването на електрическа кола около 5 пъти по-ниска от тази на обикновената кола. Има и програми за използване на бензинови коли за по-големи разстояния. Имат традиции в активизма по отношение на околната среда. Имат правителствените облекчения при покупка (ще ви ги представя в следваща статия).

Освен това Холандия е страната с най-голям брой зарядни станции на глава от населението – от декември 2013г. има 3 521 бавнозареждащи обществени, достъпни 24 часа, 2 249 бавнозареждащи с ограничен достъп и 106 бързо зареждащи.

Холандското правителство има план за над 200 станции през цялата страна до края на 2015г. Ще бъдат изпълнени от Швейцарската компания ABB и холандската Fastned, като целта е да бъде осигурена най-малко по една зарядна станция на всеки 50км за 16те милиона жители. В края на юли 2015г. Европейската комисия одобри планове на Холандия да осигури почти 33 милиона евро финансиране за инсталирането на още зареждащи станции. Финансирането идва от европейската програма “Green Deal” („Зелена сделка“), насочена към подпомагане развитието на „зелени“ програми и проекти. Финансирането на Холандия по този проект ще продължи 3 години до 1-ви юли 2018г.

http://europe.autonews.com/article/20150510/ANE/150509993/dutch-plug-in-hybrid-boom-set-to-end

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country

http://www.eltis.org/discover/news/amsterdam-triple-ev-charging-points-2018-netherlands

http://blueandgreentomorrow.com/2015/07/28/europe-approves-e33-million-funding-for-ev-network-in-netherlands/

http://evobsession.com/dutch-ev-charging-gets-a-boost-from-european-commission/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *